ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้อเสนอแนวทางจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ .. (อ่านต่อ
 
 
ประกาศ เรื่อง การรับฟังข้อเสนอโครงการจัดทำแผนแม่บทพร้อมนำเสนอการบริหารจัดการ การเดินเรือในคลองของกรุงเทพมหานคร .. (อ่านต่อ
 
 
ประกาศ เรื่อง การว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บท โครงการก่อสร้างท่อสื่อสารใต้ดินรองรบการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนด้วยวิธีประกวดราคา .. (อ่านต่อ
 
 
ประกาศ เรื่อง การว่าจ้างที่ปรึกษางานบริหารและควบคุมางานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคา โครงการงานออกแบบ จัดหาระบบ ก่อสร้างติดตั้ง ทดสอบระบบในรูปแบบ Engineering Procurement and Construction (EPC) และเดินระบบ โครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงานด้วยเทคโนโลยีเชิงกล - ชีวภาพ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช.. (อ่านต่อ