เรื่อง การคัดเลือกข้อเสนอผุ้รับสิทธิพื้นที่เชิงพาณิชย์ (ที่ไม่ได้รวมอยู่ในสัญญาซื้อขายสื่อโฆษณา) โครงการระบบขนส่งมวลชน ขนาดรองสายสีทอง ระยะที่ 1 .. (ดาวน์โหลด
 
 
Request for Proposal for Project Funding BMA Underground Ducts Project .. (ดาวน์โหลด
 
 
ประกาศ เรื่อง Blank Form ตารางสรุปข้อเสนอด้านราคา งานจัดจ้างผู้บริหารจัดการ โครงการบริหารจัดการเดินเรือคลองผดุงกรุงเกษม .. (ดาวน์โหลด
 
 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการเดินเรือคลองผดุงกรุงเกษม .. (อ่านต่อ
 
 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคางานจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยของระบบโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต .. (อ่านต่อ
 
 
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญผู้ประกอบการยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติเบื้องต้น เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เหลือน้อยราย ก่อนเข้าสู่กระบวนการประกวดราคา สำหรับงานออกแบบ EPC .. (อ่านต่อ
 
 
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้อเสนอแนวทางจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ .. (อ่านต่อ
 
 
ประกาศ เรื่อง การรับฟังข้อเสนอโครงการจัดทำแผนแม่บทพร้อมนำเสนอการบริหารจัดการ การเดินเรือในคลองของกรุงเทพมหานคร .. (อ่านต่อ
 
 
ประกาศ เรื่อง การว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บท โครงการก่อสร้างท่อสื่อสารใต้ดินรองรบการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนด้วยวิธีประกวดราคา .. (อ่านต่อ
 
 
ประกาศ เรื่อง การว่าจ้างที่ปรึกษางานบริหารและควบคุมางานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคา โครงการงานออกแบบ จัดหาระบบ ก่อสร้างติดตั้ง ทดสอบระบบในรูปแบบ Engineering Procurement and Construction (EPC) และเดินระบบ โครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงานด้วยเทคโนโลยีเชิงกล - ชีวภาพ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช.. (อ่านต่อ