ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกงานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร. .. (อ่านต่อ
 
 
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกผู้ใช้บริการโครงการ โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร. .. (อ่านต่อ
 
 
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกผู้ใช้บริการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร. .. (อ่านต่อ
 
 
ประกาศ รายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านคะแนนทางเทกนิค โครงการบริหารจัดการเดินเรือคลองผดุงกรุงเกษม. .. (อ่านต่อ
 
 
ประกาศ รายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ โครงการบริหารจัดการเดินเรือคลองผดุงกรุงเกษม. .. (อ่านต่อ
 
 
ประกาศ เรื่อง ประกวดการประเมินผลด้านเทคนิคในการคัดเลือกผู้รับจ้าง งานวิศวกรรม-จัดหา-ก่อสร้าง EPC โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่ กทม. .. (อ่านต่อ
 
 
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสอด้านเทคนิคงานจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยของระบบ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต .. (อ่านต่อ
 
 
ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอการประกวดราคางานจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยของระบบ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต .. (อ่านต่อ
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น (Pre-Qualification) โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินพื้นที่กรุงเทพมหานคร .. (อ่านต่อ
 
 
ประกาศผล การพิจารณาข้อเสนอแนวทาง จัดการโครงการ อสังหาริมทรัพย์... .. (อ่านต่อ
 
 
ประกาศผล การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแนวทางจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ .. (อ่านต่อ
 
 
ประกาศผล ผู้ชนะการประกวดราคา งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินในเขตกรุงเทพมหานคร รองรับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน .. (อ่านต่อ
 
 
เรื่อง ประกาศผู้ผ่านคะแนนทางเทคนิค การว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินในเขตกรุงเทพมหานคร รองรับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน .. (อ่านต่อ
 
 
ประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บท โครงการก่อสร้างท่อสื่อสารใต้ดินรองรบการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนด้วยวิธีประกวดราคา .. (อ่านต่อ
 
 
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและติดตั้งระบบการเดินรถโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง สายสีทอง ระยะที่ 1 (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี - สำนักงานเขตคลองสาน).. (อ่านต่อ
 
 
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอการประกวดราคา งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและติดตั้งระบบการเดินรถโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง สายสีทอง ระยะที่ 1 (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี - สำนักงานเขตคลองสาน).. (อ่านต่อ