เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561  ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เข้าร่วมสมัครจิตอาสาทั่วไป ในโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 

    เมื่อวันที่ 28 ก.ค.61 ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เข้าร่วมสมัครจิตอาสาทั่วไป ในโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้สังคมไทยมีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุข และประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน ณ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า

 

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 'กรุงเทพธนาคม' และนักเรียน ชาวบ้านริมคลองภาษีเจริญ ช่วยกันเก็บขยะในคลองภาษีเจริญ นอกจากนี้ยังให้บริการเรือในคลองภาษีเจริญฟรี! ตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
   น้อมนำศาสตร์พระราชา! ‘กรุงเทพธนาคม’ ลงพื้นที่เก็บขยะคลองภาษีเจริญ และขอความร่วมมือปชช.ริมคลองไม่ทิ้งขยะลงคลอง เพื่อช่วยแก้ปัญหาน้ำเสีย 'กรุงเทพธนาคม' ผู้ให้บริการเดินเรือในคลองภาษีเจริญ ได้ให้ความสำคัญกับลำคลอง ด้วยการลงพื้นที่เก็บขยะคลองภาษีเจริญ-สร้างถังดักไขมันเพื่อชุมชน หวังช่วยแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองภาษีเจริญ น้อมนำศาสตร์พระราชา ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของสายน้ำ นอกจากนี้ยังให้บริการเรือในคลองภาษีเจริญฟรี! ตลอดเดือนกรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นการทำความดีด้วยหัวใจเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในเดือนกรกฎาคม

 

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561  กรุงเทพธนาคม เชิญผู้ว่าฯ กทม.เปิดงาน 'ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา' ร่วมกับกลุ่มภาคีเครือข่ายอีก 8 บริษัท มอบเงินสนับสนุนกว่า 11 ล้านบาท
 . ·กรุงเทพธนาคม เชิญผู้ว่าฯ กทม.เปิดงาน 'ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา' ร่วมกับกลุ่มภาคีเครือข่ายอีก 8 บริษัท มอบเงินสนับสนุนกว่า 11 ล้านบาท กรุงเทพธนาคม จัดกิจกรรม โครงการ 'ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา' พร้อมเชิญผู้ว่าฯกทม.เป็นประธานเปิดงาน ณ จุดชมวิว ป่าชายเลน ทะเลบางขุนเทียน ตั้งเป้าปลูกป่าชายเลนทดแทนพื้นดินที่ถูกน้ำกัดเซาะให้ได้ประมาณ 3,000 ไร่ โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท เอ็น.ซี.ซีแมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด , บริษัท มาริอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท คิว แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด , บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) , บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด ,บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด , บริษัทไอคอนสยาม จำกัด และสำนักงานเขตบางขุนเทียน นอกจากนี้พลตำรวจเอกอัศวิน ยังเป็นประธานในการรับมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา จากกลุ่มภาคีเครือข่ายกว่า 11 ล้านบาท

 

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ได้แสดงเจตนารมณ์ในการเข้าเป็นสมาชิก "โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต"
 

"'กรุงเทพธนาคม' เข้าร่วมเป็นหนึ่งใน 'องค์กรต่อต้านการทุจริต'!

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 นายมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ได้แสดงเจตนารมณ์ในการเข้าเป็นสมาชิก "โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต" หรือ CAC ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้บริษัทกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม และนำกลไกป้องกันการจ่ายหรือรับสินบนมาใช้เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายของธุรกิจสะอาดให้กว้างขวางและแข็งแกร่ง และสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อก่อให้เกิดการสร้างมาตรฐานในระบบการตรวจสอบและเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบธุรกิจและส่งเสริมภาพลักษณ์บริษัทให้มีความเชื่อถือ

บริษัทกรุงเทพธนาคม ได้มีกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ "การกำกับดูแลกิจการที่ดี" หรือ 'CG' Good Corporate Governance ให้กับพนักงานทุกภาคส่วนในองค์กร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ CG นำไปปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กร เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการทำงาน และเพื่อความเจริญเติบโตและยั่งยืนของบริษัท

 

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 กรุงเทพธนาคม จัดกิจกรรม 'วันสงกรานต์ ร้อยดวงใจสายใยผูกพันธ์ KT และผู้สูงอายุหนองแขม' ณ บ้านศรีนครินทร์ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในชุมชน
   "กรุงเทพมหานคร · กรุงเทพธนาคม จัดกิจกรรม 'วันสงกรานต์ ร้อยดวงใจสายใยผูกพันธ์ KT และผู้สูงอายุหนองแขม' ณ บ้านศรีนครินทร์ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในชุมชน ผู้สูงอายุ ผ่านโครงการเพื่อสังคม (CSR)และสร้างการมีส่วนร่วมให้กับพนักงานในการส่งเสริมเรื่องจิตอาสา โดยโครงการนี้ทางกรุงเทพธนาคมคาดว่าชุมชนในพื้นที่จะเข้าใจและยอมรับการดำเนินงานของบริษัทในเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อมากขึ้น และเพื่อสร้างความสุขและปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและเยาวชน "'กรุงเทพธนาคม' เข้าร่วมเป็นหนึ่งใน 'องค์กรต่อต้านการทุจริต'!

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 นายมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ได้แสดงเจตนารมณ์ในการเข้าเป็นสมาชิก "โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต" หรือ CAC ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้บริษัทกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม และนำกลไกป้องกันการจ่ายหรือรับสินบนมาใช้เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายของธุรกิจสะอาดให้กว้างขวางและแข็งแกร่ง และสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อก่อให้เกิดการสร้างมาตรฐานในระบบการตรวจสอบและเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบธุรกิจและส่งเสริมภาพลักษณ์บริษัทให้มีความเชื่อถือ

บริษัทกรุงเทพธนาคม ได้มีกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ "การกำกับดูแลกิจการที่ดี" หรือ 'CG' Good Corporate Governance ให้กับพนักงานทุกภาคส่วนในองค์กร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ CG นำไปปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กร เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการทำงาน และเพื่อความเจริญเติบโตและยั่งยืนของบริษัท

 

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 คณะผู้บริหารบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด นำโดยนายกิติศักดิ์ อร่ามเรือง ประธานกรรมการ นายมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการ พร้อมคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร เข้ารดน้ำดำหัว พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
   " คณะผู้บริหารบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด นำโดยนายกิติศักดิ์ อร่ามเรือง ประธานกรรมการ นายมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการ พร้อมคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร เข้ารดน้ำดำหัว พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย โดยผู้ว่าฯกทม.ได้กล่าวขอบคุณในความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ผ่านมา และกล่าวกำลังใจ กำลังกาย กับทุกคนในหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันทำงานให้กรุงเทพมหานครดีขึ้นต่อไป"

 

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 ทางบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด กิจกรรมออกร้านแสดงสินค้าของคนในชุมชนกัลปพฤกษ์หมู่ 4
 

  "เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 ทางบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด กิจกรรมออกร้านแสดงสินค้าของคนในชุมชนกัลปพฤกษ์หมู่4
โดยภายในงานมีการเปิดตัวโลโก้ของชุมชนโดย คุณกิติศักดิ์ อร่ามเรือง ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เป็นประธานในครั้งนี้ พร้อมทั้งมีการมอบรางวัลจากกิจกรรมต่างๆให้แก่ชุมชนโดยได้รับเกียรติจากผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัดารทำธุรกิจ"

 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ทางบริษัทกรุงเทพธนาคม จัดงาน "ส่งเสริมสินค้าชุมชนพัฒนาสู่ความยั่งยื่น 4.0" ร่วมกับภาคีเครือข่ายบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
              

  " เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ทางบริษัทกรุงเทพธนาคม จัดงาน "ส่งเสริมสินค้าชุมชนพัฒนาสู่ความยั่งยื่น 4.0" ร่วมกับภาคีเครือข่ายบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
งานจัดวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 ณ วัดอ่างแก้ว ถ.เทอดไท เวลา 9.00 - 12.00 น. ในงานจะมีการแสดงสินค้าของชุมชนกัลปพฤกษ์ หมู่ 4 มีกูรูมาให้ความรู้ในเรื่องของการทำธุรกิจ"

 

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 โครงการปัน ปั่น ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปั่นระลึกถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560
 

  "เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 โครงการปัน ปั่น ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปั่นระลึกถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ทางโครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นเห็นว่ากิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะพาผู้พิการเข้าเยี่ยมชมพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง จึงได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยซึ่งได้มีจิตอาสาคอยช่วยเข็นรถเข็นเพื่อเยี่ยมชมตามจุดต่างๆ "

 

 

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR รณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงคลอง มีทั้งการจัด workshop อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะให้กับชุมชน และร่วมกันลงเรือเก็บขยะในคลองภาษีเจริญ
 

  " เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR รณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงคลอง มีทั้งการจัด workshop อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะให้กับชุมชน และร่วมกันลงเรือเก็บขยะในคลองภาษีเจริญ "

 

 

เมื่อวันที่ 21-23 ก.ค. 2560 ที่ผ่านมานั้น คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และทีมพนักงานบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมการปลูกป่าชายเลน เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ ปากน้ำประแส จังหวัดระยอง และร่วมเลี้ยงอาหารให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา
 

   "เมื่อวันที่ 21-23 ก.ค. 2560 ที่ผ่านมานั้น คณะกรรมการ คณะผู้บริหารและทีมพนักงานบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด
ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมการปลูกป่าชายเลน เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ ปากน้ำประแส จังหวัดระยอง และร่วมเลี้ยงอาหารให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา จากนั้นร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการของบริษัท แสนบาทให้กับทาง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร"

 

 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ทางบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด เข้าร่วมงาน พิธีรับมอบการสนับสนุน "โครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา"
 

  "เช้านี้ทางบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด เข้าร่วมงาน พิธีรับมอบการสนับสนุน "โครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา" ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยคุณบัณฑิต ศิริตันหยง ประธานกรรมการ / คุณมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการ และพ.ต.อ.พิชัย เกรียงวัฒนศิริ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและกิจกรรมสังคม บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด เป็นผู้มอบการสนับสนุนโครงการเป็นจำนวนเงิน 5 แสนบาทให้กับทาง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร"

 

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 256 บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ชายทะเลบางขุนเทียน
    ทางบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนภายใต้ โครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา ณ ชายทะเลบางขุนเทียน โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาเป็นประธานเปิด "โครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา" และร่วมกันปลูกป่าชายเลน คนละ 1 ต้น บนพื้นที่นำร่อง 10 ไร่ ซึ่งโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี


 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 กรุงเทพมหานครได้จัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรสานสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานคร บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด สื่อมวลชน และสภาวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-อาเซียน ณ สนามศุภชลาศัย
    ช่วงเย็นวันที่ 8 พ.ค.60 ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้จัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานคร บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด สื่อมวลชน และสภาวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-อาเซียน ณ สนามศุภชลาศัย โดยจัดการแข่งขันแบบพบกันทุกหน่วยงาน งานนี้ได้รับเกียรติจากพลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาเปิดงาน และเป็นประธานในการมอบเสื้อผ้าที่ได้รับบริจาคให้กับคุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ประธานองค์กรทำดีด้วย


 

วันที่ 15 มี.ค.2560 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานมอบโล่ให้กับผู้สนับสนุนโครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น ณ ห้องเจ้าพระยา...
 

    นายบัณฑิต ศิริตันหยง ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้บริษัทดำเนินโครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น (Wheelchair) ซึ่งให้บริการตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2555 เป็นต้นมา นับเป็นโครงการนำร่องและเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นโดยเฉพาะ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินโครงการแบบ Corporate Social Responsibility (CSR)
และเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง เนื่องด้วยภาคเอกชนที่มีนโยบายด้าน CSR ได้ให้ความสำคัญกับสังคมผู้พิการและผู้สูงอายุเช่นเดียวกัน ได้ให้การสนับสนุนโครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น (Wheelchair) ประกอบด้วย

1.บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงตามระยะทางเป็นระยะเวลา 5 ปี
2.บริษัทสยามมิชลิน จำกัด ให้การสนับสนุนการบริการดูแลรักษายางรถยนต์รวมถึงเปลี่ยนยางใหม่เป็นระยะเวลา 5 ปี
3.บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนการลดราคาน้ำมันต่ำกว่าท้องตลาด 1 บาทต่อลิตร เป็นระยะเวลา 5 ปี

    กรุงเทพมหานครมีจำนวนผู้ใช้ Wheelchair ประมาณ 64,000 คน โดยเป็นผู้พิการประมาณ 16,000 คน และผู้สูงอายุประมาณ 48,000 คน ในขณะที่บริษัทมีรถให้บริการจำนวน 30 คัน ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. โดยสรุปมีผู้ขอใช้บริการตั้งแต่ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2555 จนถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 52,219 เที่ยว ในจำนวนนี้ได้รับการปฏิเสธ เนื่องจากรถไม่เพียงพอต่อการให้บริการจำนวน 7,503 ครั้ง เฉลี่ยต่อเดือนมีผู้ใช้บริการกว่า 2,019 เที่ยว โดยแบ่งออกเป็น ผู้พิการคิดเป็นร้อยละ 67.18 และผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 32.82 โดยมีผู้ขอใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้จัดลำดับความสำคัญของงาน ดังนี้
   • กลุ่มงานลำดับที่ 1 ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปโรงพยาบาล
   • กลุ่มงานลำดับที่ 2 ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไป สถานที่ราชการและสมาคมต่างๆ
   • กลุ่มงานลำดับที่ 3 ผู้ที่ประสงค์ไปยังสถานที่อื่นๆ

    ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) โดยมีสัดส่วนของประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปต่อประชากรทั้งประเทศมากกว่าร้อยละ 10 มาตั้งแต่ปี 2548 และในระยะอันใกล้นี้สัดส่วนจะเพิ่มขึ้นไปเป็นร้อยละ 25  ซึ่งกรุงเทพมหานคร ได้เตรียมแผนรองรับสังคมผู้สูงอายุในทุกด้าน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อความสุขในบั้นปลายชีวิตของทุกท่าน เช่น การก่อสร้างโรงพยายบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เป็นต้น 

วันที่ 24 กันยายน 2558 : บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ทำบุญครบรอบ 60 ปี
 
      เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 09.30 น. บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ทำบุญครบรอบ 60 ปี นับตั้งแต่บริษัท สหสามัคคีค้าสัตว์ จำกัด เป็นต้นมา ณ วัดอ่างแก้ว เขตภาษีเจริญ โดยมี ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี และได้ปลูกต้นปรีดิยาธรที่ท่าเรือวัดอ่างแก้วด้วย

บริษัทกรุงเทพธนาคม ได้จัดกิจกรรม CSR โดยพนักงานของบริษัท กรุงเทพธนาคม จะสละเวลาส่วนตัวในวันหยุด และช่วงเย็นของวันทำงานมาสร้างประโยชน์ให้กับสาธารณะ ปรับปรุงทัศนียภาพคลองภาษีเจริญ โดยการปรับปรุงทัศนียภาพให้กับท่าเรือในเขตคลองภาษีเจริญ เป็นการทำกิจกรรมของพนักงานของบริษัทกรุงเทพธนาคม เป็นการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

 
 

 

 

ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนวัดอ่างแก้ว
โครงการศูนย์พัฒนาเชื่อมต่อการเดินทางล้อรางเรือ
 

วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 : งานวันเด็ก 2558
 
  งานวันเด็กปี 2558


   เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ณ สวนรถไฟ ทางบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ได้ร่วมกับทางกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมงานวันเด็ก แห่งชาติขึ้น ซึ่งภายในงานมีเด็กๆ เข้าร่วมทำกิจกรรมภายในบูทงานอย่างมากมาย นอกจากนี้ทางบริษัทได้เลี้ยงอาหารกลางวัน น้องๆ คนพิการจากมูลนิธิศรีสังวาลย์