1. วิศวกรโครงการ   (หลายอัตรา) รายละเอียด  
  2. วิศวกรไฟฟ้า  (1 อัตรา) รายละเอียด  
  3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การเงินโครงการ  (1 อัตรา) รายละเอียด  
  4. วิศวกรโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง  (1 อัตรา) รายละเอียด  
 

สามารถส่งประวัติ พร้อมรูปถ่าย หรือสมัครด้วยตนเองที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์ ชั้น 38 ตึกเอ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ : 02 168 3368 ต่อ 222, 223, 231 โทรสาร : 02 168 3364-9

E-Mail : thanakan@thanakom.co.th , surong.p@thanakom.co.th