กรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะพัฒนาการเดินทางทางน้ำในคลองของกรุงเทพมหานครจำนวน 28 คลองที่มีศักยภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะขยายการให้บริการเดินเรือสาธารณะแก่ประชาชนที่ใช้บริการเรือโดยสาร โดยเริ่มต้นที่คลองแสนแสบส่วนต่อขยาย (วัดศรีบุญเรือง - มีนบุรี) ต่อมาได้นำประสบการณ์มาพัฒนาการเดินเรือในคลองภาษีเจริญ จากท่าเทียบเรือประตูน้ำภาษีเจริญไปจนถึงเพชรเกษม 69 รวมทั้งหมดจำนวน 15 ท่า ระยะทางประมาณ 11.50 กิโลเมตร

 

แผนที่เส้นทางเดินเรือในคลองภาษีเจริญ

สถิติปริมาณผู้โดยสารโครงการเดินเรือในคลองภาษีเจริญ