สถิติการผู้ใช้บริการจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร


จำนวนสมาชิกโครงการจักรยานสาธารณะปันปั่น

 

กรุงเทพมหานครมีนโยบายเพิ่มทางเลือกในการเดินทางรูปแบบใหม่ให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้จักรยานในการสัญจรระยะสั้น ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเป็นการเชื่อมการเดินทางระบบขนส่งมวลชนต่างๆ กรุงเทพมหานครจึงริเริ่มโครงการจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร โดยมีพื้นที่นำร่องในย่านธุรกิจ เช่น สีลม สาทร สยามสแควร์ เป็นต้น

ปัจจุบันโครงการมีสถานีบริการ 50 สถานี จำนวนจักรยาน 363 คัน
มีสมาชิกโครงการ 7,507 คน (ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2557)

พื้นที่ให้บริการ
- ถนนสาทรเหนือ ถนนสาทรใต้ ตลอดสาย
- ถนนพระราม 4 ตั้งแต่แยกสะพานลอยไทย-เบลเยี่ยม ถึงแยกสามย่าน
- ถนนพญาไท ตั้งแต่แยกสามย่าน ถึงแยกปทุมวัน
- ถนนพระราม 1 ตั้งแต่แยกปทุมวัน ถึงแยกราชประสงค์
- ถนนราชดำริ ตั้งแต่แยกราชประสงค์ ถึงแยกศาลาแดง
- ถนนสีลม ตั้งแต่แยกศาลาแดง ถึงแยกตัดกับถนนนราธิวาส
- ถนนนราธิวาส ตั้งแต่แยกตัดกับถนนสีลม ถึงแยกตัดกับถนนสาทร
- ถนนวิทยุ ตั้งแต่แยกสะพานลอยไทย-เบลเยี่ยม ถึงแยกเพลินจิต
- ถนนเพลินจิต ตั้งแต่แยกตัดกับถนนวิทยุ ถึงแยกราชประสงค์

อัตราค่าใช้บริการ
15 นาทีแรก ไม่คิดค่าบริการ
หลังจาก 15 นาที จนถึง 1 ชั่วโมง คิดค่าบริการ 10 บาท
ชั่วโมงที่ 1-3 คิดค่าบริการ 20 บาท
ชั่วโมงที่ 3-5 คิดค่าบริการ 40 บาท
ชั่วโมงที่ 5-6 คิดค่าบริการ 60 บาท
ชั่วโมงที่ 6-8 คิดค่าบริการ 80 บาท
เกิน 8 ชั่วโมง คิดค่าบริการ 100 บาท

* เศษของชั่วโมง คิดเป็น 1 ชั่วโมง มากกว่า 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการออกรายงานให้เจ้าหน้าที่ทำการติดต่อผู้ใช้บริการให้นำรถจักรยานกลับคืนสู่ระบบ และต้องเสียค่าปรับ 500 บาทต่อวัน (ไม่รวมค่าบริการ) ทั้งนี้เพื่อให้การหมุนเวียนของรถจักรยาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 
แผนที่สถานีบริการจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร