ประกาศผล การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแนวทางจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ .. (อ่านต่อ
 
 
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้อเสนอแนวทางจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ .. (อ่านต่อ
 
 
ประกาศ เรื่อง การรับฟังข้อเสนอโครงการจัดทำแผนแม่บทพร้อมนำเสนอการบริหารจัดการ การเดินเรือในคลองของกรุงเทพมหานคร .. (อ่านต่อ
 
 
ประกาศผล ผู้ชนะการประกวดราคา งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินในเขตกรุงเทพมหานคร รองรับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน .. (อ่านต่อ
 
 
เรื่อง ประกาศผู้ผ่านคะแนนทางเทคนิค การว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินในเขตกรุงเทพมหานคร รองรับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน .. (อ่านต่อ
 
 
ประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บท โครงการก่อสร้างท่อสื่อสารใต้ดินรองรบการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนด้วยวิธีประกวดราคา .. (อ่านต่อ
 
 
ประกาศ เรื่อง การว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บท โครงการก่อสร้างท่อสื่อสารใต้ดินรองรบการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนด้วยวิธีประกวดราคา .. (อ่านต่อ
 
 
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและติดตั้งระบบการเดินรถโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง สายสีทอง ระยะที่ 1 (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี - สำนักงานเขตคลองสาน).. (อ่านต่อ
 
 
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอการประกวดราคา งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและติดตั้งระบบการเดินรถโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง สายสีทอง ระยะที่ 1 (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี - สำนักงานเขตคลองสาน).. (อ่านต่อ
 
 
ประกาศ เรื่อง การว่าจ้างที่ปรึกษางานบริหารและควบคุมางานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคา โครงการงานออกแบบ จัดหาระบบ ก่อสร้างติดตั้ง ทดสอบระบบในรูปแบบ Engineering Procurement and Construction (EPC) และเดินระบบ โครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงานด้วยเทคโนโลยีเชิงกล - ชีวภาพ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช.. (อ่านต่อ
 


 
 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 นายกฯ ตรวจเยี่ยมจุดเชื่อมต่อการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าและเรือ ที่ "ศูนย์ ราง ล้อ เรือ" บนสถานีบีทีเอส บางหว้า
   พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางตรวจเยี่ยมระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือรถไฟฟ้าบีทีเอส จากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ไปยังสถานีบางหว้า เพื่อดูการใช้ระบบขนส่งในกรุงเทพฯ.. (อ่านต่อ)
 
 
 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ประกาศความร่วมมือในพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาธุรกิจ สร้างนวัตกรรมทางด้านพลังงาน และ ดิจิทัลเทคโนโลยี พัฒนาไปสู่กรุงเทพฯ เมืองอัจฉริยะ ”
   มุ่งยกระดับสู่การเป็นสมาร์ตซิตี้ เชื่อมโยงคุณภาพชีวิตประชาชนที่ดียิ่งขึ้น พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0.(อ่านต่อ)
 
 
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 รถไฟฟ้าบีทีเอสขบวนแรก จากกรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี ได้เดินทางมาถึง ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี เป็นที่เรียบร้อย
   ซึ่งในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 นายกิติศักดิ์ อร่ามเรือง ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และนายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) ได้นำคณะสื่อมวลชนเข้าตรวจรับขบวนรถไฟฟ้า บีทีเอสใหม่ ณ ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง ซี 0 จ.ชลบุรี (อ่านต่อ)
 
 
 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 โครงการรถแท็กซี่สำหรับคนพิการ-ผู้สูงอายุ ที่ใช้รถเข็นวีลแชร์ ของบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ร่วมออกบู๊ธในงาน Thailand Social Expo 2018
  งานแสดงผลงานด้านสังคมของรัฐบาลและมหกรรมด้านสังคมครั้งแรกของประเทศไทย โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านสังคม ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม กว่า 90 องค์กร/หน่วยงาน ..(อ่านต่อ)
 
 
 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561  บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ การศึกษา ค้นคว้า วิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการเมืองและการบริการสาธารณะ
   ร่วมกับ สมาคมการค้าส่งเสริมการส่งออกอุตสหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (TSEP) ซึ่งบริษัทมีนโยบายในการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อการบริหารจัดการเมืองและการบริการ การนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการบริหารเมืองอัจฉริยะ Smart City BMA 4.0..(อ่านต่อ)
 
 
 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561  ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เข้าร่วมสมัครจิตอาสาทั่วไป ในโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   เพื่อไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้สังคมไทยมีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุข และประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน ณ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า..(อ่านต่อ)
 
 
 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 รพ.บำรุงราษฎร์ เยี่ยมชมการกำจัดขยะ-เตาเผามูลฝอยติดเชื้อของกรุงเทพธนาคม
  ฝ่ายบริหารงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เข้าเยี่ยมชม ดูขั้นตอนกระบวนการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ และตรวจประเมินเตาเผาขยะติดเชื้อของบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ..(อ่านต่อ)
 
 
 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 'กรุงเทพธนาคม' และนักเรียน ชาวบ้านริมคลองภาษีเจริญ ช่วยกันเก็บขยะในคลองภาษีเจริญ
  นอกจากนี้ทางบริษัทยังสร้างถังดักไขมันเพื่อชุมชน หวังช่วยแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองภาษีเจริญ น้อมนำศาสตร์พระราชา ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของสายน้ำนอกจากนี้ยังให้บริการเรือในคลองภาษีเจริญฟรี! ตลอดเดือนกรกฎาคม 2561..(อ่านต่อ)
 
 
 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ‘กรุงเทพธนาคม’ ร่วมพิธีเปิดงาน “InterCare Asia 2018” ยกระดับผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้ไปร่วมพิธีเปิดงาน อินเตอร์แคร์ เอเชีย 2018 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมี รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งในงานได้เชิญบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสังคมผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ..(อ่านต่อ)
 
 
 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 'กรุงเทพธนาคม' ติดตั้ง 'ถังดักไขมันเพื่อชุมชน' ริมคลองภาษีเจริญเฟส 1 ที่ รร.วัดอ่างแก้ว หวังลดปัญหาน้ำเสียในคลอง
  นายมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด กล่าวเปิดงาน 'KT สร้างถังดักไขมันเพื่อชุมชนริมคลองภาษีเจริญ' โดยให้คนในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งน้ำชุมชน ในเรื่องปัญหาขยะ และสิ่งปฏิกูลในคลองภาษีเจริญ..(อ่านต่อ)
 
 
 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561  กรุงเทพธนาคม เชิญผู้ว่าฯ กทม.เปิดงาน 'ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา' ร่วมกับกลุ่มภาคีเครือข่ายอีก 8 บริษัท มอบเงินสนับสนุนกว่า 11 ล้านบาท
กรุงเทพธนาคม จัดกิจกรรม โครงการ 'ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา..(อ่านต่อ)
 
 
 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม เวลา 11:33 น.  บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ร่วมออกบูธ ในงาน "เมืองเป็นมิตรของคนสูงวัย นวัตกรรมยุคใหม่ 4.0" และได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติในฐานะองค์กรที่สนับสนุนการสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
โดยประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการทดลองเดินรถแท็กซี่สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ต้องใช้รถเข็น (Wheelchair) ..(อ่านต่อ)
 
 
 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 นายมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ได้แสดงเจตนารมณ์ในการเข้าเป็นสมาชิก "โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต" หรือ CAC ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD
ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้บริษัทกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ..(อ่านต่อ)
 
 
  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 กรุงเทพธนาคม จัดกิจกรรม 'วันสงกรานต์ ร้อยดวงใจสายใยผูกพันธ์ KT และผู้สูงอายุหนองแขม' ณ บ้านศรีนครินทร์ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในชุมชน
ผู้สูงอายุ ผ่านโครงการเพื่อสังคม (CSR)และสร้างการมีส่วนร่วมให้กับพนักงานในการส่งเสริมเรื่องจิตอาสา..(อ่านต่อ)
 
 
  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 คณะผู้บริหารบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด นำโดยนายกิติศักดิ์ อร่ามเรือง ประธานกรรมการ นายมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการ พร้อมคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร เข้ารดน้ำดำหัว พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ประเพณีสงกรานต์ของไทย..(อ่านต่อ)
 
 
  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 กรุงเทพธนาคมร่วมหารือกับ 'TSEP' และ 'สถาบันวิจัยจากประเทศจีน'
เรื่อง แนวคิดเมืองอัจฉริยะ หรือ 'Smart City' เพื่อชาวกรุงเทพมหานคร..(อ่านต่อ)
 
 
  เมื่อวันที่2 เมษายน 2561 ทางบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ร่วมกับกรุงเทพมหานครได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและมาตรการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ...(อ่านต่อ)
 
 
  ประกาศ ทิศทางการบริหารงานภายในบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ในทศวรรษที่ 22
1.วิธีการทำงานแบบ Agile รวมกันเป็นกลุ่มทีมทำงาน โดยไม่แบ่งออกเป็นฝ่ายหรือสายงาน (Squad) ประสานงานข้ามสายงาน (Cross-Functional Team)
2.มีพื้นที่ร่วมใช้ทำงานส่วนกลาง (Co-working Space)
3.พนักงานแต่งกายมาทำงานตามสไตล์ ตามประเพณี สลับกันได้...(อ่านต่อ
 
 
  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 ทางบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด กิจกรรมออกร้านแสดงสินค้าของคนในชุมชนกัลปพฤกษ์หมู่4
โดยภายในงานมีการเปิดตัวโลโก้ของชุมชนโดย คุณกิติศักดิ์ อร่ามเรือง ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เป็นประธานในครั้งนี้ พร้อมทั้งมีการมอบรางวัลจากกิจกรรมต่างๆให้แก่ชุมชนโดยได้รับเกียรติจากผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ...(อ่านต่อ
 
 
  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ทางบริษัทกรุงเทพธนาคม จัดงาน "ส่งเสริมสินค้าชุมชนพัฒนาสู่ความยั่งยื่น 4.0" ร่วมกับภาคีเครือข่ายบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
งานจัดวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 ณ วัดอ่างแก้ว ถ.เทอดไท เวลา 9.00 - 12.00 น. ในงานจะมีการแสดงสินค้าของชุมชนกัลปพฤกษ์ หมู่ 4 มีกูรูมาให้ความรู้ในเรื่องของการทำธุรกิจ...(อ่านต่อ
 
 
  เมื่อวันที่ 31 มกราค, 2561 ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร นายศรชัย โตวานิชกุล ได้เข้าตรวจราชการบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไขของบริษัท โดยมีนายมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารบริษัทให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูล ...(อ่านต่อ
 
 
  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 โครงการปัน ปั่น ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปั่นระลึกถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560
ทางโครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นเห็นว่ากิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะพาผู้พิการเข้าเยี่ยมชมพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง จึงได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยซึ่งได้มีจิตอาสาคอยช่วยเข็นรถเข็นเพื่อเยี่ยมชมตามจุดต่างๆ ...(อ่านต่อ
 
 
  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR รณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงคลอง
  มีทั้งการจัด workshop อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะให้กับชุมชน และร่วมกันลงเรือเก็บขยะในคลองภาษีเจริญ ...(อ่านต่อ
 
 
 เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2560 ทางกรุงเทพมหานครและบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ได้จัดงานการสัมมนาผู้ประกอบการสถานบริการสาธารณสุขปี 2560
  เรื่องทิศทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของกรุงเทพมหานคร ที่โรงแรมดิ เอมเมอร์รัล กรุงเทพมหานคร โดยมีท่านรองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม (คุณชาตรี วัฒนเขจร) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาครั้งนี้ .. (อ่านต่อ
 
 
  เมื่อวันที่ 21-23 ก.ค. 60 ที่ผ่านมานั้น คณะกรรมการ คณะผู้บริหารและทีมพนักงานบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด
ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมการปลูกป่าชายเลน เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ ปากน้ำประแส จังหวัดระยอง และร่วมเลี้ยงอาหารให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา จากนั้นร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการของบริษัท .. (อ่านต่อ
 
 
  วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ทางบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด เข้าร่วมงาน พิธีรับมอบการสนับสนุน "โครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา"
ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยคุณบัณฑิต ศิริตันหยง ประธานกรรมการ / คุณมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการ " .. (อ่านต่อ
 
 
  ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป รถโดยสาร BRT จะเก็บค่าโดยสาร 15 บาท ตลอดสายสำหรับบุคคลทั่วไป
และเก็บค่าโดยสาร 11 บาท สำหรับบุคคลที่ได้รับการลดหย่อนค่าโดยสาร ในส่วนของนักเรียนในเครื่องแบบ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ยังคงฟรีเช่นเดิม .. (อ่านต่อ)
 
 
  บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ได้เพิ่มเติมช่องทางการติดตามข่าวสารทางทวิตเตอร์
ตอนนี้ทางกรุงเทพธนาคมเพิ่มเติมช่องทางการติดตามข่าวสารทางทวิตเตอร์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทาง สามารถเข้าไปกด follow ที่ KT-กรุงเทพธนาคม (@KTthanakom): https://twitter.com/KTthanakom?s=06... (อ่านต่อ)
 
 
  บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ชายทะเลบางขุนเทียน
เมื่อวันที่15 พฤษภาคม 2560 ทางบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนภายใต้ โครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา ณ ชายทะเลบางขุนเทียน"... (อ่านต่อ)
 
 
 กรุงเทพมหานครได้จัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรสานสัมพันธ์
ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 กรุงเทพมหานครได้จัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรสานสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานคร บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด สื่อมวลชน และสภาวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-อาเซียน ณ สนามศุภชลาศัย... (อ่านต่อ)
 
 
 Skywalk เดินเชื่อมต่อระหว่าง BTS สถานีบางหว้า ไปยัง ท่าเรือสะพานตากสิน-เพชรเกษม เปิดให้บริการแล้ว
ประชาชนสามารถใช้ Skywalk เดินเชื่อมต่อระหว่าง BTS สถานีบางหว้า ไปยัง ท่าเรือสะพานตากสิน-เพชรเกษม โดยทางลงจะอยู่ข้างตู้จำหน่ายตั๋วโดยสาร ทางออกที่ 3 และ 4 ของสถานีได้แล้ววันนี้... (อ่านต่อ)
 
 
 พิธีการเปิดเดินรถไฟฟ้า ส่วนต่อขยายสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สำโรง
ในวันที่ 3 เมษายน 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการเดินรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สำโรง ซึ่งกรุงเทพมหานครให้ประชาชนทดลองใช้บริการฟรีจนถึงสิ้นปี 2560 จากเดิมสิ้นสุด 30 เมษายนนี้ ... (อ่านต่อ)
 


Facebook : บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด