เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 62 'กรุงเทพธนาคม' ชี้ 'โครงการท่อร้อยสายสื่อสารลงดิน' โปร่งใส ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
   ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง รองกรรมการผู้อำนวยการสายยุทธศาสตร์และพัฒนาเมือง บริษัท กรุงเทพธนาคมจำกัดแถลงตอบกรณีข้อห่วงใยของนักวิชาการและสื่อมวลชน ต่อโครงการท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดินกทม. .. (อ่านต่อ)

 
   
     เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ทางบริษัทฯ จัดโครงการจิตอาสา 'ปรับปรุงอุปกรณ์ทางการศึกษา' ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อาคารสงเคราะห์อ่อนนุช 86
    บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างคนในชุมชน และ พนักงานในโครงการของบริษัทฯ สร้างการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม เสริมสร้างและพัฒนาชุมชน... (อ่านต่อ)

 

Facebook : บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

copyright @ 2019 The Krungthep Thanakom all right reserved