เมื่อวันที่ 9 เม.ย.62 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เข้าอวยพรและรดน้ำขอพร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี
    นายกิติศักดิ์ อร่ามเรือง ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการ และคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เข้าอวยพรและรดน้ำขอพร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ... (อ่านต่อ)

 
   
     เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 62 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ร่วมกิจกรรมกำจัดขยะ รอบชุมชนบึงพระราม 9 ร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม Trash Hero
     ทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ลำคลอง จึงได้มีการดำเนิน กิจกรรม CSR ภายใต้ศาสตร์พระราชาในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ มาโดยตลอด ครั้งนี้จึงร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม Trash Hero... (อ่านต่อ)

 

Facebook : บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

copyright @ 2019 The Krungthep Thanakom all right reserved