เมื่อวันที่ 12 กค. 62 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ของกทม.
   ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า กฟน. มุ่งมั่นพัฒนาด้านระบบไฟฟ้าที่นำไปสู่การสร้างพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด . .. (อ่านต่อ)

 
   
     เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ทางบริษัทฯ จัดโครงการจิตอาสา 'ปรับปรุงอุปกรณ์ทางการศึกษา' ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อาคารสงเคราะห์อ่อนนุช 86
    บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างคนในชุมชน และ พนักงานในโครงการของบริษัทฯ สร้างการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม เสริมสร้างและพัฒนาชุมชน... (อ่านต่อ)

 

Facebook : บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

copyright @ 2019 The Krungthep Thanakom all right reserved