เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562
   โดยได้มีการต้อนรับกรรมการท่านใหม่ 1 ท่าน คือ นายอรวิทย์ เหมะจุฑา โดยนายกิติศักดิ์ อร่ามเรือง ประธานกรรมการ และนายมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการ ได้มอบเข็ม บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ให้เพื่อเป็นการต้อนรับ... (อ่านต่อ)

 
   
     เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 62 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ร่วมกิจกรรมกำจัดขยะ รอบชุมชนบึงพระราม 9
    ทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ลำคลอง จึงได้มีการดำเนิน กิจกรรม CSR ภายใต้ศาสตร์พระราชาในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ มาโดยตลอด ครั้งนี้จึงร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม Trash Hero ในการเก็บขยะ ทำประโยชน์ให้กับสาธารณะ ... (อ่านต่อ)

 

Facebook : บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

copyright @ 2019 The Krungthep Thanakom all right reserved